Keep your health insurance

If you have Medical Assistance or MinnesotaCare, it’s important to keep your contact information updated so you can be reached when it’s time to renew your health insurance.

If you’ve moved in the past three years or will you be moving soon, please update your address, phone number and email today.

If you’re a HealthPartners member, call us at the number on your Member ID card. If you have other insurance, call your insurance company. Or visit mn.gov/dhs/mycontactinfo .

Conserve su seguro médico

Si tiene Medical Assistance o MinnesotaCare, es importante que mantenga actualizada su información de contacto para que podamos comunicarnos con usted cuando sea el momento de renovar su seguro médico.

Si se ha mudado en los últimos tres años o se mudará pronto, actualice su dirección, número de teléfono y correo electrónico hoy mismo.

Llámenos al número que aparece al dorso de su tarjeta de identificación de miembro o visítenos en mn.gov/dhs/mycontactinfo/spanish .

Ilaali caymiskaaga caafimaadkaaga

Haddii aad leedahay adeegga Taageerada Caafimaadka ee lagu magacaabo Medical Assistance ama daryeelka lagu magacaabo MinnesotaCare, waxaa muhiim ah inaad si joogto ah u cusboonaysiisid ama u casriyeysid macluumaadkaaga ciwaanka xiriirka si ay suurtagal u noqoto in lagula soo xiriiro marka la gaaro waqtiga laguu cusboonaysiinayo caymiskaaga caafimaadka.

Haddii aad sadexdii sano ee lasoo dhaafay ka guurtay deegaankaaga ama aad qorshaynaysid inaad mar dhow ka guurtid goobta deegaankaaga, fadlan isla maantaba cusboonaysii ciwaankaaga goobta deegaanka, lanbarka telefoonka iyo iimayilkaba.

Naga soo wac lanbarka ku qoran dhabarka danbe ee kaarkaaga Xubinimada ama naga soo booqo barta uu ciwaankeedu yahay mn.gov/dhs/mycontactinfo/somali .